Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 december 2021 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://pureloss.nl over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende:

 1. Contact - door middel van telefoon, post, e-mail en/of webformulieren
  • Persoonsgegevens: Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, E-mail adres
  • Rechtsgrond: Noodzakelijk voor de uitvoering en/of voorbereiding van een overeenkomst
  • Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst
  • Ontvangers: Pure Loss, Mailblue
 2. Betalingen / administratie
  • Persoonsgegevens: Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, E-mail adres, Betaalgegevens
  • Rechtsgrond: Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst / wettelijke verplichting
  • Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst. 7 jaar t.b.v. financiële administratie
  • Ontvangers: Pure Loss, Woocommerce, e-boekhouden, boekhouder, belastingdienst, financiële instellingen
 3. Accountregistratie
  • Persoonsgegevens: Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, E-mail adres, Gebruikersnaam, wachtwoord, IP-adres
  • Rechtsgrond: Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst.
  • Ontvangers: Pure Loss, Mailblue, Virtual Flow/Learndash
 4. Nieuwsbrief
  • Persoonsgegevens: Voornaam, Achternaam, E-mail adres
  • Rechtsgrond: Na toestemming of uitvoering van de overeenkomst
  • Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst of zolang als men aangemeld is.
  • Ontvangers: Pure Loss, Mailblue
 5. Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
  • Persoonsgegevens: Cookies, IP-gegevens
  • Rechtsgrond: Na toestemming
  • Bewaartermijn: Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.
  • Ontvangers: Pure Loss, Websitebeheerder, Google Analytics
 6. Gedragsgericht adverteren
  • Persoonsgegevens: Data over surfgedrag Cookies, IP-gegevens
  • Rechtsgrond: Na toestemming
  • Bewaartermijn: Zolang als de toestemming niet wordt ingetrokken.
  • Ontvangers: Pure Loss, Google, Social Media websites zoals Facebook en Instagram

2. Delen met andere partijen

We delen of geven deze gegevens alleen aan verwerkers voor de volgende doeleinden:

Verwerkers

Naam: Mailblue
Land: Nederland
Doel: e-mailmarketing, marketing automatisering, verkoop, CRM, contactmanagement en zakelijke marketingdiensten

Naam: VirtualFlow
Land: Nederland
Doel: marketingdoeleinden, het leveren van de gekochte diensten en het functioneren van de afgenomen producten / academie

Naam: e-boekhouden
Land: Nederland
Doel: boekhouding, financiële administratie

3. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.  We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten. Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten. De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

4. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze websites. We garanderen niet dat deze websites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor u gebruik maakt van deze websites

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

7. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Klachten

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contactinformatie

Pure Loss
Nederland
Website: https://pureloss.nl
E-mail: cindy@pureloss.nl
Telefoonnummer: 06-51305833